INFO

Gespecialiseerd in:
– het ontwerpen van tuinen
– tekenopdrachten in CAD
– ondersteunen van infrastructuurwerken

Diensten:
Deskundige dienstverlening en ondersteuning: het opvolgen van projecten in het kader van bouwkunde en infrastructuur, inrichten publieke ruimte en alle met deze projecten betrokken specialismen zoals vergunningen, bodem, veiligheid… De opvolging is te voorzien in de fasen van haalbaarheid tot de finale definitieve oplevering van de projecten en dit met betrekking tot: normen, kwaliteit, budgetbewaking, projectmanagment enz. De oplijsting is niet exhaustief en kan in overleg en met wederzijds akkoord eenvoudig aangepast worden.

Maatchappelijke zetel:
Heist-o/d-Berg

hallaar-render2 voorkeur-tuinproject-01-pl5