UW TUINDROMEN VERWERKT TOT EEN UITVOERBAAR PLAN EN BETAALBAAR PROJECT

M. +32 (0) 493 105 402 (tijdens de kantooruren)
T. +32 (0) 14 265 614   (tijdens de kantooruren)
Email. info@lizzyheylen.eu
lizzy.heylen@skynet.be

BTW 0809.935.944

gesloten op zondag en maandag

Het bedrijf is geen tuinaannemingsbedrijf en geen boom- of plantenkwekerij.

Alles start met het correct verwerken van aangeleverde en verzamelde data. De bestaande toestand wordt minitieus verwerkt. Pas daarna worden de eerste concepten gemaakt.

DRIEDIMENSIONAAL EN CIVIL 3D

Door een 3D ontwerp ontstaat er:
– een gedetailleerd overzicht van het grondverzet (af- of uitgraving en ophoging)
– een correcte detaillering van kunstwerken
– terrein-, dwars- en lengteprofielen
– een optimalisatie van het ontwerp
– een terreinmodel (bestaand en nieuw)

landschapsdetailering

COMPLEXE PROJECTEN

natuurtuinen

Juncus effusus wordt aan de particuliere tuinder als natuurtuinplant verkocht maar is een ongewenste soort in natuurgebieden en moeilijk te bestrijden. De plant ontwikkelt zich snel en de zaadvoorraad van Pitrus is langlevend. Op korte termijn kan er een 75% bedekking van Pitrus ontstaan. De pol verjongt ook jaarlijks. De plant concureert sterk met andere plantensoorten. Pitrus leidt tot een verlies van broedende weidevogels zoals de Tureluur en de Watersnip. Pitrus wordt gepromoot als een veel in het wild voorkomende plant die groeit op vochtige plekken langs de waterkant, weiland en moerassen.

HERMEANDERINGSPROJECTEN, BEEKHERSTEL & BEEKONTWIKKELING

In werkelijkheid is de plant geen graag geziene gast. De plant kan langere tijd zuurstofloze gronden doorstaan.

Langdurige diepe inundaties: Nuphar luteum, Typha latifolia, Bidens & Chenopodiaceae. Langdurige ondiepe inundaties: Glyceria maxima, Acorus calamus & Phramites australis.

beeldvorming

Een voorontwerp, ontwerp & beeldvorming krijgen geleidelijk aan vorm door samenwerking met de klant. Het kiezen van materialen, planten & kleuren blijkt vaak geen gemakkelijke taak. Het is maar pas na een bezoek aan de bouwhandelaar en plantenkwekerij dat het plaatje gevormd kan worden. Een beeldscherm is vaak fout gekalibreerd waardoor kleuren misschien wel mooi, maar niet altijd correct weergegeven worden. Kijk nooit naar datgene dat u online vindt, maar ga op stap en kijk in het rond.
Materialen en planten worden maar pas neergezet op plan nadat u een keuze hebt gemaakt. Doordat u de plantjes op een kwekerij kiest, bent u ook zeker dat u de plantjes hebt. Een plantencatalogus is geen voorraadscatalogus. Veel van het aangeboden plantgoed vindt u dus niet altijd op de markt. Er dienen dikwijls afspraken gemaakt te worden met een kwekerij. Zij kunnen dan de nodige stappen ondernemen om uw tuin te helpen realiseren.

Land development

PRIVATE TUIN

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt.

De TAW is een verbetering van de Algemene Waterpassing (AW) die tussen 1840 en 1879 werd uitgevoerd. De AW-hoogte van 0 meter was gelijk aan het “Nulpeil van het Krijgsdepot” of D-nulpeil. Dit was het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende, dat tussen 1834 en 1853 werd gemeten met de peilschaal in het Handelsdok.

De Tweede Algemene Waterpassing werd uitgevoerd tussen 1947 en 1968 en wordt onderhouden door het Nationaal Geografisch Instituut. Omdat het oorspronkelijke peilmerk in Oostende niet meer bestond, werd TAW gebaseerd op het peilmerk GIKMN in Ukkel met een gedefinieerde hoogte van 100,174 meter. <BRON/ WIKIPEDIA>

Het lambertcoördinatensysteem omvat het geografisch projectiesysteem dat wordt gehanteerd door het NGI, het Nationaal Geografisch Instituut van België, en het bijbehorende vlakke cartografische coördinatensysteem dat gebruikt wordt voor cartografie en in geografische informatiesystemen (GIS) zoals het kadaster.

LAMBERT, TAW, NAP OF LOKAAL STELSEL

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd.

TUINONTWERPEN

PROJECTEN

Square metre

In deze tuin wordt enkel een strak onderhoud voorzien in de voortuin. Het groene vlak is een strak afgereden grasmat. Ter plaatse de rijwielbasis worden grasdallen gelegd. De tuin achteraan heeft een heel wat meer nonchalanter karakter. De grasmat wordt minder frequent (extensief) onderhouden en de struiken tegen de eigendomsgrens vormen een biotoop voor allerlei dieren. Het parkeervak voor de wagen wordt gekaderd, net zoals de ganse voor- en achtertuin in vakken opgedeeld zit. Naast de woning wordt de verharding niet waterdoorlatend of waterpasserend aangelegd. Extra drainages zijn niet nodig omdat de bodem goed waterdoorlatend is. De kasseiverharding wordt in de lengterichting van de parking aangelegd. De langsvoegen worden niet doorbroken en accentueren het dieptegevoel. De kleur van de overige verhardingen is neutraal. Het pad rond het intensief beheerd gazon bestaat uit een vierkantige klinker in halfsteensverband. De verharding rondom het extensief beheerd gazon is opnieuw lijnvormig met niet onderbroken langsvoegen die de breedte van de tuin accentueren. De helling van de oprit gaat richting het strak onderhouden grasperk. De bomen zijn recht opgaand en tollereren ondergroei. Er wordt voorkeur gegeven aan bomen waarvan het blad dat valt, snel als voeding voor de struiklaag beschikbaar wordt. De kroon dient halfopen te zijn zodat er geen zware schaduwvlakken ontstaan. De struiklaag is bladverliezend, maar biedt voldoende privacy tijdens de wintermaanden. De tuin wordt achteraan niet omheind zodat dieren de weg naar het gewas kunnen vinden.

Qua onderhoud is enkel de voortuin ‘relatief arbeidsintensief’. Het gras dient er frequent gemaaid te worden, maar dit kan eventueel met een robot gerealiseerd worden. De hagen worden 2 keer per jaar gesnoeid. Doordat er plaatselijk met brede voegen wordt gewerkt, is er een iets hogere onkruiddruk.

Beplanting

– Taxus
– Geraniums
– Haagbeuk
– Extensief beheerd gazon
– Intensief beheerd gazon
– Struiken
– Bomen, opgaande, halfopen kroon

tHE CURB

– Bergenia
– Potentilla
– Hemerocallis
– Cotinus

De eigenaars van deze tuin zagen liever geen strakke elementen maar wel gebogen vormen. Er werd gevraagd om geen recht pad naar de voordeur te voorzien. De smalle opgaande boom camoufleert een onaantrekkelijk industriegebouw. Doordat de voortuin klein is, moet er rekening gehouden worden met strooi- en spatzout. Er mag geen worteldruk ontstaan en de erfdienstbare zone van de ondergrondse leidingen moet vrij blijven. De woning is niet onderkelderd en de bodem is goed doorlatend. Het siergras is opstaand en valt ook tijdens de winter niet om. Er wordt gekozen voor Molinia. Dit is een grassoort met een sterke en stevige stengel en een rechtopgaande groei. De plant doet het uitstekend als groepsbeplanting en accentueert het informele karakter. Voorts wordt er gekozen voor een sterk kleurenpalet. De lichtgrijze kasseiverharding met de grovere en donkere steenslagverharding blijkt een tamelijk uitstekende ‘match’ te zijn. De grijze sierplint vraagt (of smeekt bijna) voor een contrastkleur die niet té opvallend aanwezig mag zijn. De boom wordt gekozen ifv de stam. Doordat de kasseiverharding en en steenslag een gevlekt karakter hebben, mag de stam dit ook hebben. De stam hoeft ook niet noodzakelijk kaarsrecht te zijn. De kroon is halfopen en werpt geen diepe schaduw. De boom achteraan werd geplaatst in overleg met de buren en geeft halfschaduw tijdens de warme zomermaanden in een tuin die geniet van een micro-klimaat. Om het dan toch maar even gewoon te zeggen zoals het is: het wordt er snoerheet en de (hetzij beperkte) schaduw biedt dan toch iets verfrissing. Niet veel, maar het is dan toch iets.

OUDE KLEINE HOEVE

In de tuin van deze kleine oude hoeve staat de solitaire boom (bijna letterlijk) centraal. De boom wordt niet in de grasmat betrokken om maaischade te voorkomen. De kroon (kruin) werpt een tamelijk diepe schaduw zodat de grasmat (het gazonmengsel) aangepast moet worden. Er wordt geen voortuinparkeren gerealiseerd: de wagen kan op een parkeervak (langsparkeren) geplaatst worden.

 Het vloerpeil van de woning ligt aanzienlijk hoger dan het maaiveld. Het hoogteverschil wordt opgevangen met traptreden en geen helling. De vormsnoei in de voortuin is een aaneengesloten wolk van Osmanthus.

go for the wave

De eigenaars van deze tuin kozen voor een apart ontwerp. De gegolfde lijnen werden allemaal beplant met siergrassen en vaste planten met een siergras-uiterlijk. De struiken zijn bladhoudend, bieden het ganse jaar privacy en zijn onderhoudsarm. De grasmat blijft beperkt in oppervlakte en kan -indien gewenst- minder frequent onderhouden worden. Het pad naar de voordeur wordt aangelegd in stapstenen en steenslag.

STRIPe me...

please

In deze tuin alleen maar futuristische strepen. De tuin moet infinity en zelfs delirium uitstralen. 

blocked ?

Lounge control

Take a private swim

rhododendron

Deze tuin heeft een lange en brede zijtuinstrook: de gebruikelijke lange gang waar onder andere de vuilnisbak in weggewerkt moet worden. De eigenaar wou liefst de rechthoekige en vooral rechtlijnige vorm benadrukken. Voorts was het belangrijk om zo weinig mogelijk onderhoud te hebben. De grasmat bestaat uit een mengels dat extensief onderhoud toestaat. De rechthoekige begrenzing wordt gecamoufleerd. Het rechtlijnige pad krijgt dezelfde kleurtint als de muur met de langsvoegen evenwijdig aan de begrenzing. Rhododendrons worden opgekroond en siergrassen aangeplant. Een blokhaag wordt neergezet om de overgang naar de achtertuin en een ander beplantingsschema te markeren. De eigenaar vindt de zijtuin aangenaam om te zitten, dus werd een klein terras aangelegd. Dit terras sluit aan op de toegangspoort.

maria
in herenthout

Deze tuin heeft erg droge grond en warmt snel op. De opgekroonde meerstammige struik biedt extra privacy voor een zithoek die achteraan links wordt voorzien.  De tuin heeft een rechthoekig model gekregen om de gebruiksvriendelijksheid te verhogen. In latere fase worden er verhoogde plantenbakken voorzien. De gebogen paden in houtsnippers verzachten het strenge karakter en nodigen uit om de tuinoppervlakte maximaal te benutten. Op deze plaatsen kunnen extra tuinstoelen geplaatst worden en kan de eigenaar uit elke hoek van de tuin genieten van de planten.

 

Ann in nijlen

een wandeling door een mooie tuin