UW TUINDROMEN VERWERKT TOT EEN UITVOERBAAR PLAN EN BETAALBAAR PROJECT


T. +32 (0) 14 265 614   (tijdens de kantooruren)
M. +32 (0) 493 105 402 (tijdens de kantooruren)
Email. info@lizzyheylen.eu
lizzy.heylen@skynet.be

BTW 0809.935.944

gesloten op zondag en maandag

Het bedrijf is geen tuinaannemingsbedrijf en geen boom- of plantenkwekerij.

Alles start met het correct verwerken van aangeleverde en verzamelde data. De bestaande toestand wordt minitieus verwerkt. Pas daarna worden de eerste concepten gemaakt.

DRIEDIMENSIONAAL EN CIVIL 3D

Door een 3D ontwerp ontstaat er:
– een gedetailleerd overzicht van het grondverzet (af- of uitgraving en ophoging)
– een correcte detaillering van kunstwerken
– terrein-, dwars- en lengteprofielen
– een optimalisatie van het ontwerp
– een terreinmodel (bestaand en nieuw)

landschapsdetailering

COMPLEXE PROJECTEN

natuurtuinen

Juncus effusus wordt aan de particuliere tuinder als natuurtuinplant verkocht maar is een ongewenste soort in natuurgebieden en moeilijk te bestrijden. De plant ontwikkelt zich snel en de zaadvoorraad van Pitrus is langlevend. Op korte termijn kan er een 75% bedekking van Pitrus ontstaan. De pol verjongt ook jaarlijks. De plant concureert sterk met andere plantensoorten. Pitrus leidt tot een verlies van broedende weidevogels zoals de Tureluur en de Watersnip. Pitrus wordt gepromoot als een veel in het wild voorkomende plant die groeit op vochtige plekken langs de waterkant, weiland en moerassen.

HERMEANDERINGSPROJECTEN, BEEKHERSTEL & BEEKONTWIKKELING

In werkelijkheid is de plant geen graag geziene gast. De plant kan langere tijd zuurstofloze gronden doorstaan.

Langdurige diepe inundaties: Nuphar luteum, Typha latifolia, Bidens & Chenopodiaceae. Langdurige ondiepe inundaties: Glyceria maxima, Acorus calamus & Phramites australis.

INRICHTING KERKPLEINEN

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt.

De TAW is een verbetering van de Algemene Waterpassing (AW) die tussen 1840 en 1879 werd uitgevoerd. De AW-hoogte van 0 meter was gelijk aan het “Nulpeil van het Krijgsdepot” of D-nulpeil. Dit was het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende, dat tussen 1834 en 1853 werd gemeten met de peilschaal in het Handelsdok.

De Tweede Algemene Waterpassing werd uitgevoerd tussen 1947 en 1968 en wordt onderhouden door het Nationaal Geografisch Instituut. Omdat het oorspronkelijke peilmerk in Oostende niet meer bestond, werd TAW gebaseerd op het peilmerk GIKMN in Ukkel met een gedefinieerde hoogte van 100,174 meter. <BRON/ WIKIPEDIA>

LAMBERT, TAW, NAP OF LOKAAL STELSEL

Het lambertcoördinatensysteem omvat het geografisch projectiesysteem dat wordt gehanteerd door het NGI, het Nationaal Geografisch Instituut van België, en het bijbehorende vlakke cartografische coördinatensysteem dat gebruikt wordt voor cartografie en in geografische informatiesystemen (GIS) zoals het kadaster.

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd.

WERKWIJZE TUINONTWERP:

van opmeting ...

naar 3D VISUALISERING ...

NAAR CONCEPT ...

NAAR ONTWERP

PROJECTEN

PROJECT WIekevorst

In opmaak: van concept naar ontwerp

PROJECT VORSELAAR

Ter aandacht van de klant: tuinen worden door mezelf niet in uitvoering gezet. U doet alles zelf of u werkt met een tuinaannemer.

PROJECT HERSELT

PROJECT HALLAAR

PROJECT HALLAAR

PROJECT berlaar

In opmaak

PROJECT HERSELT

In Herselt werd een vergelijkbare tuin (zoals in Vorselaar) ontworpen.

Ter aandacht van de klant: tuinen worden door mezelf niet in uitvoering gezet. U doet alles zelf of u werkt met een tuinaannemer.

PROJECT HERENTHOUT

Ter aandacht van de klant: tuinen worden door mezelf niet in uitvoering gezet. U doet alles zelf of u werkt met een tuinaannemer.

PROJECT WILLEBROEK