UW TUINDROMEN VERWERKT TOT EEN UITVOERBAAR PLAN EN BETAALBAAR PROJECT

M. +32 (0) 493 105 402 (tijdens de kantooruren)
T. +32 (0) 14 265 614   (tijdens de kantooruren)
Email. info@lizzyheylen.eu
lizzy.heylen@skynet.be

BTW 0809.935.944
gesloten op zondag en maandag

Het kantoor richt zich tot de inrichting van het openbaar domein, publieke ruimte, private parken en tuinen. Er wordt samengewerkt met landschapsarchitecten, ingenieurs, stedebouwkundingen en landmeters. 

Alles start met het correct verwerken van aangeleverde en verzamelde data. De bestaande toestand wordt minitieus verwerkt. Pas daarna worden de eerste concepten gemaakt.

DRIEDIMENSIONAAL EN CIVIL 3D

Door een 3D ontwerp ontstaat er:
– een gedetailleerd overzicht van het grondverzet (af- of uitgraving en ophoging)
– een correcte detaillering van kunstwerken
– terrein-, dwars- en lengteprofielen
– een optimalisatie van het ontwerp
– een terreinmodel (bestaand en nieuw)

landschapsdetailering

COMPLEXE PROJECTEN

a walk in the park

natuurtuinen

Juncus effusus wordt aan de particuliere tuinder als natuurtuinplant verkocht maar is een ongewenste soort in natuurgebieden en moeilijk te bestrijden. De plant ontwikkelt zich snel en de zaadvoorraad van Pitrus is langlevend. Op korte termijn kan er een 75% bedekking van Pitrus ontstaan. De pol verjongt ook jaarlijks. De plant concureert sterk met andere plantensoorten. Pitrus leidt tot een verlies van broedende weidevogels zoals de Tureluur en de Watersnip. Pitrus wordt gepromoot als een veel in het wild voorkomende plant die groeit op vochtige plekken langs de waterkant, weiland en moerassen.

HERMEANDERINGSPROJECTEN, BEEKHERSTEL & BEEKONTWIKKELING

In werkelijkheid is de plant geen graag geziene gast. De plant kan langere tijd zuurstofloze gronden doorstaan.

Langdurige diepe inundaties: Nuphar luteum, Typha latifolia, Bidens & Chenopodiaceae. Langdurige ondiepe inundaties: Glyceria maxima, Acorus calamus & Phramites australis.

PRIVATE TUIN

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt.

De TAW is een verbetering van de Algemene Waterpassing (AW) die tussen 1840 en 1879 werd uitgevoerd. De AW-hoogte van 0 meter was gelijk aan het “Nulpeil van het Krijgsdepot” of D-nulpeil. Dit was het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende, dat tussen 1834 en 1853 werd gemeten met de peilschaal in het Handelsdok.

De Tweede Algemene Waterpassing werd uitgevoerd tussen 1947 en 1968 en wordt onderhouden door het Nationaal Geografisch Instituut. Omdat het oorspronkelijke peilmerk in Oostende niet meer bestond, werd TAW gebaseerd op het peilmerk GIKMN in Ukkel met een gedefinieerde hoogte van 100,174 meter. <BRON/ WIKIPEDIA>

Het lambertcoördinatensysteem omvat het geografisch projectiesysteem dat wordt gehanteerd door het NGI, het Nationaal Geografisch Instituut van België, en het bijbehorende vlakke cartografische coördinatensysteem dat gebruikt wordt voor cartografie en in geografische informatiesystemen (GIS) zoals het kadaster.

LAMBERT, TAW, NAP OF LOKAAL STELSEL

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd.